- Bằng việc truy cập vào trang web LENVATO.COM, bao gồm bất kỳ trang web nào tại tên miền này, bạn đồng ý chịu rằng buộc bởi các điều kiện và điều khoản dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều kiện và điều khoản này, xin vui lòng không truy cập vào trang web.
- Trước khi đăng ký tài khoản, mua, bán và tải sản phẩm, hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả điều khoản và điều kiện bên dưới:

1. Bản Quyền và DMCA
2. Cung Cấp Sản Phẩm
3. Chính Sách Hoàn Tiền
4. Chính Sách Hỗ Trợ
5. Chính Sách Bảo Mật
6. Cam Kết Về Item
7. Điều Khoản và Điều Kiện

1. Bản Quyền và DMCA

- Trang web LENVATO.COM không cung cấp bất kỳ sản phẩm hay tài liệu được bảo vệ bởi bản quyền. Chúng tôi cũng không lưu trữ bất kỳ tập tin nào liên quan đến bản quyền. Toàn bộ sản phẩm trên website được phát hành theo bản quyền GNU và được phát triển bởi một hoặc nhiều nhà cung cấp.
- Những sản phẩm hay bất kỳ tài liệu xuất hiện trên trang web được phép sử dụng cho mục đích cá nhân. Nếu bạn muốn sử dụng sản phẩm cho mục đích thương mại, bạn nên mua trực tiếp từ nhà phát triển. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ key hay bản quyển để thực hiện cập nhật tự động từ nhà phát triển.
- Tất cả sản phẩm số mà bạn đã mua đều không được bán lại hoặc phân phối lại. Nếu chúng tôi phát hiện ra, tài khoản của bạn sẽ bị khoá mà không cần cảnh báo trước.

2. Cung Cấp Sản Phẩm

Sau khi thanh toán, bạn có thể tải sản phẩm mà bạn đã mua từ chính trang sản phẩm đó hoặc trong tài khoản cá nhân của bạn. Bạn có thể tải và sử dụng sản phẩm ngay lập tức ngay sau khi hoàn thành quá trình mua hàng và thanh toán trực tuyến.
Xin vui lòng xem chi tiết hướng dẫn tải sản phẩm tại đường dẫn sau đây:

3. Chính Sách Hoàn Tiền

Chúng tôi hỗ trợ khiếu nại hoàn tiền với các điều kiện như sau:
- Đơn hàng nằm trong 03 ngày, tính từ thời điểm đơn hàng hoàn tất.
Ví dụ: Thời điểm bạn gửi yêu cầu hoàn tiền là 31/12/2020 20:00:01, thời điểm đơn hàng hoàn tất là 28/12/2020 19:59:59.
- Item không thể sử dụng được như bình thường, không đúng với mô tả của re-seller.
- Re-seller vi phạm nội quy của Lenvato.
=> Chúng tôi sẽ xem xét và giải quyết khiếu nại của bạn.

4. Chính Sách Hỗ Trợ

Chúng tôi hỗ trợ khi:
- Có sự tranh chấp xảy ra liên quan đến quyền lợi và lợi ích của người Mua và người Bán.
- Liên quan đến việc sử dụng Lenvao như: đăng ký tài khoản, quên mật khẩu,...
- Thành viên bất kỳ bị báo cáo khi có hành vi vi phạm quy định của Lenvato.
Lưu ý: Chúng tôi không phải người trực tiếp bán item cho bạn.

5. Chính Sách Bảo Mật

Tất cả các thông tin của khách hàng cung cấp đều được sử dụng với mục đích hoàn thiện đầy đủ thông tin của quá trình mua và cung cấp sản phẩm.
Xin vui đọc chi tiết chính sách bảo mật thông tin tại trang:

6. Cam Kết Về Item

Chúng tôi và các re-seller cam kết rằng bất kỳ item trên trang Lenvato không chứa bất kỳ mal-ware, virut hay quảng cáo nào. Tuy nhiên, chúng tôi và các re-seller không cam kết rằng sản phẩm bạn mua trên trang web Lenvato sẽ hoạt động giống hệt như những gì bạn mong đợi hay tương thích tuyệt đối với các theme hay plugin khác.
Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào cho trang web sử dụng các sản phẩm mà bạn đã tải xuống.

7. Điều Khoản và Điều Kiện

Trang web có quyền thay đổi hoặc sửa đổi Điều Khoản và Điều Kiện hiện tại mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng bảo lưu quyền thay đổi các điều kiện bán sản phẩm và đăng ký tài khoản. Chúng tôi không chấp nhận trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ bao nào trong trường hợp có thay đổi về các điều kiện bán và mua item hoặc đăng ký thành viên.