Hướng Dẫn Sử Dụng

Hướng Dẫn Sử Dụng

Để bắt đầu Mua và Bán tại Lenvato

area images

Đăng Ký Tài Khoản Miễn Phí

Bạn cần một tài khoản riêng để thực hiện mua item hoặc tải các item miễn phí tại Lenvato.

Đăng Ký Tài Khoản

Đăng Tải Item Của Bạn

Sau khi đã có tài khoản, bạn cần phải mua lượt để có lượt đăng tải item của bạn. Sau đó, kích hoạt item để mọi nguời cùng biết đến.

Đăng Ký Tài Khoản
area images
area images

Bắt Đầu Kiếm Tiền

Sau khi đăng tải item, người mua sẽ thực hiện mua item của bạn nếu họ yêu thích. Những khoản này sau khi thu được, bạn sẽ quy đổi thành tiền bằng cách yêu cầu rút tiền.

Đăng Ký Ngay
Hãy trở thành Seller tại Lenvato!

Hãy trở thành Seller tại Lenvato!

Đã có nhiều người tin tưởng và mua bán cùng Lenvato

Tham Gia Ngay